Tillsammans (BJÖRN)

Filmed: early September 1964

Location: Narrenteatern (Narren Theatre), Gröna Lund, Stockholm, Sweden

Broadcast: Thursday 10 September 1964, 21:00-21:30, SVT, Sweden

Release status: Unreleased

Shown in: Sweden

Additional information

Tillsammans = Together

The Hootenanny Singers performed the four songs included on their current EP: En mor;  Körsbär utan kärnor;  Gabrielle and  I lunden gröna.

Click here for a TV listing from Friheten - 9 September 1964, p.7 (showing the following day's TV guide).

 

NextSpanish TV (Björn) - 1964
PreviousÄlskling på vift (Björn) - 1964

Gabrielle

Gabrielle, torka tåren
När det grönskar i snåren
Skall jag komma med våren
Hem igen, Gabrielle

Gabrielle, torka kinden
Gör dig klar, möt vid grinden
Snart så bär sunnanvinden
Hem igen, Gabrielle

Blå ocean, skiljer oss åt
Skeppet det stävar i natten
Stampar och slår
Rullar och går
Veckor förvandlas till år

Gabrielle, torka tåren
När det grönskar i snåren
Skall jag komma med våren
Hem igen, Gabrielle

Gabrielle, torka kinden
Gör dig klar, möt vid grinden
Snart så bär sunnanvinden
Hem igen, Gabrielle

Havet är stort
Vägen är lång
Från Panama och från Rio
Men vägen hem
Känns ändå kort
Kort mot den väg som bär bort

Gabrielle, torka tåren
När det grönskar i snåren
Skall jag komma med våren
Hem igen, Gabrielle

Gabrielle, torka kinden
Gör dig klar, möt vid grinden
Snart så bär sunnanvinden
Hem igen, Gabrielle

Gabrielle, torka kinden
Gör dig klar, möt vid grinden
Snart så bär sunnanvinden
Hem igen, Gabrielle

Thanks to Carl Magnus Palm and Marc van der Steen.

Got any information to add?
Spotted a mistake?
Contact me at abbaontv@yahoo.co.uk